Sazinieties
ar mums
Чтобы посмотреть перевод, держите клавишу Ctrl на клавиатуре
Ctrl

Kalendārs „Skaitļa vārdi latviešu valodā kalendārā un pulkstenī”

Kalendārs ir izmantojams kā mācī­bu palīglīdzeklis latviešu valodas ru­nas pras­mes piln­vei­dei ar gada ka­len­dāru saistīto kārtas skaitļa vār­du lie­to­jumu un strukturētu un ilustrētu vārdu krājumu.
Kalendārs sniedz gan informāciju par laika mērīšanu, gan iespēju pat­stā­vīgi apgūt latviešu valodu no divām perspektīvām:

 1. Strukturālā (gramatiskie modeļi)
  1. Dienas daļu nosaukumu lie­to­jums lokatīvā (cikos? kad?)
  2. Ar pulkteņa laiku saistīto salikto skaitļa vārdu lie­to­jums nominatīvā (cik?) un lo­ka­tīvā (cikos?).
  3. Ar gada kalendāru saistīto kārtas skaitļa vārdu lie­to­jums (1.-31.) nominatīva un lokatīva formā – kad?
  4. Skaitļa vārdu, prievārdu un liet­vārdu saskaņojums ģenitīvā, datīvā.
  5. Skaitļa vārdu un lietvārdu ga­lot­ņu saskaņojums lo­ka­tīva locījumā.
  6. Skaitļa vārdu un lietvārdu ga­lot­ņu saskaņojums lo­ka­tīva locījumā.
 2. Funkcionālā (sazināšanās mo­deļi un ērts dizains)
  1. Piedāvā frāzes, kas ir ērti iz­mantojamas, tās pielāgojot konkrētai runas situācijai).
  2. Ir ērti un praktiski lietojams, jo ir neliela formāta, gau­mī­ga dizaina veidots un ērti no­vie­tojams uz galda.

Mācību palīglīdzeklis – galda kalendārs

Учебное пособие — настольный календарь


С одной стороны
Как правильно использовать даты и время: «первое января», «первого января», «три часа», «в три часа», «с девяти до шести»


И с другой стороны
Как сказать «вчера» и «завтра», «в прошлый раз» и «в следующий раз», а также слова, которые пригодятся в этом месяце


Календарь выпущен ограниченным тиражом. Если вы хотите его приобрести, пожалуйста, напишите нам об этом:
pasts@runajiet.lv